POR 2014- 2020

Titlul proiectului: “Inființare fabrică producție hârtie igienică și prosoape de hârtie”

1.Denumirea beneficiarului: PVG COMPANY

Scopul proiectului: “Diversificarea activității PVG COMPANY prin inființare fabrică producție hârtie igienică și prosoape de hârtie”
PVG COMPANY SRL, cu sediul în Târgșoru Vechi, Nr. 1174A, cod poștal 107590 județul Prahova, România derulează, începând cu data de 01.07.2016, proiectul „Diversificarea activității PVG COMPANY prin inființare fabrică producție hârtie igienică și prosoape de hârtie”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare numar 1003 / 01.02.2018 cod SMIS 107013.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spriritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

2.Obiective specifice ale proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității SC PVG Company SRL în fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton, atât la nivel local, cât și pe piața regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

3.Rezultate asteptate: 

1. Cresterea competitivitatii SC PVG Company SRL în fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton, atât la nivel local, cât si pe piata regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.
2. Numarul de locuri de munca permanent create, cu norma intreaga, in cadrul microintrepinderii: 5 angajati.
3. Reinvestirea anuala a minim 20% din profit timp de 3 ani.
4. Reducerea consumului de energie si al impactului asupra mediului prin utilizarea unor tehnologii cu
consum redus de energie (kit solar, kit fotovoltaic, lampi de iluminare cu led, becuri cu led), reducerea deseurilor la sursa si reciclarea celorlalte produse.
5. Echipamente tehnologice achizitionate: 9 echipamente pentru fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar din hartie sau carton, 2 echipamente pentru reducerea consumului de energie si 8 echipamente lampi cu iluminatoare led.

4.Data de incepere: 01.07.2016

5. Perioada de implementare: 26 luni 

6. Valoarea totala a proiectului este de 1.273.817,01 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.073.221,63 lei.

Proiectul se implementează în localitatea: Ploiești, Str. Petrolului, nr. 1, Corp C17, Județ Prahova, România pe o durată de 26 luni.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro , precum si catre site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de facebook a programuluifacebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European  de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro